Sunday, December 6, 2020

Hoe krijg je een milieubox open?

Het lijkt een goedbewaard geheim: het openen van de milieubox. Wie kent hem nog, de groene doos die we in de jaren 90 cadeau kregen van de Vlaamse regering om ons klein gevaarlijk afval in te stockeren.

Monday, September 12, 2016

Activating Windows XP after support has ended

So, although I am a Linux-user (since CrunchBang is no longer supported, I switched to BunsenLabs), from time to time I have to do some testing on a Windows-system.

The only OS that I have a genuine installation from, is a Windows XP CD that I once found lying next to a discarded desktop. The installation still works perfectly, the product key is all there, but as well know: Windows XP is no longer supported and after 30 days, you need to activate the copy by internet or phone (which is no longer possible).

Still, there is a solution:

Sunday, June 22, 2014

Qt MySQL Driver


Next step in the project: get a databaseconnection to store / retrieve the data. Didn't go as smoothly as planned. The following short post is simply a reminder for future reference. Comments are welcome!

Friday, May 9, 2014

Friday, April 25, 2014

Qt in Windows Vista, MinGW and QJson (qt-google-maps)


I am having quite a rough week. For a project I am using the Google Maps API within C++-code. As I prefer to use a Linux environment but usually my clients use Windows, I have become a big fan of the Qt framework.

Thursday, April 17, 2014

De bankenwet is gestemd


Bericht van FairfFin, Réseau Financement Alternatif en het burgercollectief Roosevelt.be ter navolging van de petitie "Speculeren? Niet met mijn centen!":


Geachte heer, mevrouw,

Enige tijd geleden tekende u de petitie waarin Fairfin, Réseau Financité en Roosevelt.be de volledige scheiding vroegen van het deposito- en het investeringsbankieren (campagne 'bankensplitsen.be').

Zoals u misschien hebt gehoord, is de nieuwe bankenwet inmiddels gestemd. De wet van 3 april jl. voorziet niet in een strikte scheiding tussen depisito- en investeringsbankieren, zoals we dat graag hadden gewild.  De wet is wel een reële stap vooruit, vooral met betrekking tot de regulering van de marktactiviteiten van de financiële instellingen. Maar er blijven onduidelijkheden bestaan over de uitvoering, de controle, en de reikwijdte van de uitzonderingen die samen met de strengere regulering zijn ingevoerd. Hoe strikt zal het verbod op handel voor eigen rekening worden opgevolgd ? En hoe strikt zal de drempelwaarde voor marktactiviteiten voor rekening van derden (max. 15% van de totale balans) worden nageleefd ? Die onduidelijkheden zorgen ervoor dat gewone spaargelden nog steeds niet helemaal afgeschermd zijn van de risico's die in de marktzalen worden genomen.

Sowieso krijgt deze wet een Europees vervolg. Al in januari heeft de Europese Commissie een nieuwe regulering voor de financiële sector gepresenteerd. Dat ontwerp lijkt op zichzelf  ambitieus, maar er liggen nog grote hindernissen op de weg. In de eerste plaats zal de nieuwe Commissaris voor de Interne Markt (de opvolger van Barnier) de nieuwe regulering met voorrang moeten behandelen. En vervolgens zal de hele Raad van Ministers van financiën het ontwerp moeten ondersteunen, terwijl we nu akl weten dat Frankrijk, Duitsland, Zweden, Polen en Tsjechië zich tegen de nieuwe voorstellen verzetten.

Intussen willen we u graag bedanken voor uw medewerking. Uiteraard blijven we ter beschikking voor alle bijkomende vragen. Als u ons werk waardeert en graag verder op de hoogte wordt gehouden, bezoek dan onze site en schrijf in op de nieuwbrieven van de organiserende partners van bankensplitsen.be .

Met vriendelijke groeten,

FairFin, Réseau Financité, Roosevelt.be

Meer:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...