Tuesday, November 13, 2012

Standard & Poor's ook in Italië voor de rechter


Eerder werd er al bericht over een veroordeling in Australië, nu verschijnt in de krant dat ook Italië ratingbureaus voor de rechter sleept voor hu nmanipulatie van de markt bij de verlaging van de kredietscore van het land.

Artikel in De Morgen:
Italië sleept Standard & Poor's en Fitch voor rechter

Het parket van Trani oordeelt dat Deven Sharma, voorzitter van S&P tussen 2007 en 2011, en David Michael Willmoth Riley, operationeel directeur ratings bij Fitch, samen met vier andere S&P-medewerkers en nog een Fitch-medewerker voor de rechter moeten verschijnen. Volgens procureur Michele Ruggiero hebben de ratingagentschappen de Europese regelgeving over ratingactiviteiten geweld aangedaan, alsook de transparantieregels en de kwaliteits- en effectiviteitsparameters bepaald door die wetgeving. "Standard & Poor's heeft bewust tendentieuze en vervormde informatie verspreid aan de financiële markten over de geloofwaardigheid van de Italiaanse rating", aldus de magistraat.


Meer:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...