Friday, April 15, 2011

Grafsymboliek

Illustratie van Dalhuisen
Deze post zal misschien een beetje macaber lijken. In een dood moment was ik aan het rondsurfen en kwam uit op de website van het Antwerpse Schoonselhof.

Op die website staat ook een lijst van symbolen gebruikt op grafmonumenten. Persoonlijk kende ik al verschillende van de christelijke gebruiken, maar ik was niet bekend met de Joodse gebruiken of de symbolen van de vrijmetselaars.

Veel van de symboliek zou ik zelfs als "mooi" kunnen bestempelen. Een krachtig teken vind ik bijvoorbeeld de gebroken zuil, wat staat voor het plotselinge afgebroken leven, of de deur die op een kier staat.

Websites over grafsymboliek:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...