Friday, May 9, 2014

Van Dale script (updated)

Picture taken from Nederlands Online
As Vandale has changed their website, my original script no longer works. Hence, I made an update:
#!/bin/bash

curl -s -b "a=b" "http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=$1&lang=nn" \
 | grep -A 16 '' | w3m -dump -T text/html 

It's as simple as that. You will need curl and w3m installed on your machine though.

Okay, the layout of the output looks messy:
wim@delta:~/scripts$ ./vandale.sh horen
1hoor (tussenwerpsel) 1ter aanduiding van nadruk: op tijd thuis zijn, hoor
2hoor (het; o) 1 hoor en wederhoor het luisteren naar beide partijen
ho·ren (hoorde, heeft gehoord) 1gehoor hebben, niet doof zijn2met het oor
waarnemen3gehoorzamen, naar raad luisteren: wie niet horen wil moet voelen4te
weten komen; vernemen: ik hoorde dat je ziek was; iets weten van horen zeggen
als gerucht gehoord hebben; tot horens afscheidsgroet bij het telefoneren5nodig
zijn; betamen, passen: er hoort een deksel bij; dat hoort niet is
onfatsoenlijk; vóór wat hoort wat een dienst verlangt een wederdienst
wim@delta:~/scripts$ 
I would prefer to aim for
wim@delta:~/scripts$ ./vandale.sh horen
1 hoor (tussenwerpsel)
  1 ter aanduiding van nadruk: "op tijd thuis zijn, hoor"

2 hoor (het; o)
  1 "hoor en wederhoor" het luisteren naar beide partijen

ho·ren (hoorde, heeft gehoord)
  1 gehoor hebben, niet doof zijn
  2 met het oor waarnemen
  3 gehoorzamen, naar raad luisteren: "wie niet horen wil moet voelen"
  4 te weten komen; vernemen: "ik hoorde dat je ziek was; iets weten van horen zeggen"
   als gerucht gehoord hebben; "tot horens" afscheidsgroet bij het telefoneren
  5 nodig zijn; betamen, passen: "er hoort een deksel bij"; "dat hoort niet" is onfatsoenlijk;
   "vóór wat hoort wat" een dienst verlangt een wederdienst 
When I find the time, I will try to add some white space where needed by parsing the output. Maybe using w3m might help?

You can follow the script on GitHub.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...