Saturday, March 10, 2012

Open VLD verzet zich tegen de "rijkentaks"

Om de begroting rond te krijgen, stelt regering-Di Rupo voor om een extra 'rijkentaks' in te voeren. Normaal betaalt men op roerende voorheffing een belasting van 21%, het voorstel is nu om op intresten die hoger uitvallen dan 20.000 euro (uitgezonderd de rente op spaarboekjes) een belasting van 25% te betalen.

De liberale partij Open VLD veegt dit voorstel echter van tafel.

Christophe Callewaert van DeWereldMorgen stelt dat men al een vermogen dient te hebben van 500.000 euro vooraleer men aan een roerende voorheffing van 20.000 euro raakt. Als Open VLD stelt dat deze maatregel de 'middenklasse' zou treffen, dan is deze Belgische middenklasse toch wel zeer goed gesteld. Of zoals Callewaert het bewoordt: "Als de middenklasse 500.000 euro kasbons en obligaties heeft, hoeveel hebben de hogere klassen dan?"

Een ander argument tegen deze 'rijkentaks' is dat de belastingdienst tot op heden geen overzicht heeft over de huidige intresten van de Belgen. De maatregel zou dus niet werkbaar zijn.  Dit lijkt mij net de uitgelezen kans om de overheidsdienst wel inzage te geven in dergelijke opbrengsten. Stellen dat dit een inbreuk is op de privacy, is toch wel een zeer vertwiste redenering.


Rechts:


More:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...